fasta priser

årsomsättning upp till 2 mkr

paket - bokföring


0 kr/mån

 • Skräddarsydd bokföringslösning
 • Anpassade bokföringsinstruktioner
 • Konvertering av befintliga databaser
 • Pappersfri bokföring
 • Nyhetsbrev

  Välj till:
 • Bokföringssupport - svar inom 24 timmar
  150 kr/mån
  Ekonomiöversikt
  129 kr/mån per användare

   

paket - redovisning


1 995 kr/mån

Allt i bokföringspaketet

plus
 • Kontroll och avstämning av bokföringen
 • Ekonomiöversikt - 1 användare
 • Kvartalsrapport med analys
 • Momsdeklaration
 • Periodisk sammanställning
 • Arbetsgivardeklaration
 • Bokföringssupport
 • Planering inför årsavslut
 • Bokslut
 • Årsbokslut/Årsredovisning
 • Formalia
 • Bolagsdeklaration
 • Genomgång och analys av årsbokslut
 • Bokslutsdokumentation

  Välj till:
 • Betalningar
 • Löner

paket - styrning


1 295 kr/mån

 • Årligt uppstartsmöte
  med framtagning av:
  • Nulägesanalys
  • Strategikarta
  • Målbild
  • Framgångsfaktorer
  • Nyckeltal
 • Resultatbudget
 • Kvartalsuppföljning

Välj till:
 • Likviditetsplanering
  995 kr/mån
   
 

paket - bokslut


10 495 kr

 • Kontroll av bokföringen
 • Planering inför årsavslut
 • Årsbokslut/Årsredovisning
 • Formalia
 • Bolagsdeklaration
 • Genomgång och analys av årsbokslut
 • Bokslutsdokumentation
 • Nyhetsbrev
   

paket - betalningar


245 kr/mån

 • Veckovis betalning av leverantörsfakturor och utlägg
 • Betalning av moms
 • Betalning av källskatt och arbetsgivaravgifter
 • Betalning av preliminärskatt
 • Betalning av löner

 

paket - löner


190 kr/lönebesked

 • Kontroll av löneunderlag
 • Lönekörning
 • Utskick av lönebesked
 • Utbetalningslista
 • Arbetsgivardeklaration
 • Kontrolluppgifter
 • Rapportering till FORA och Collectum
 • Semesterhantering
 • Nyhetsbrev

Startavgift för anpassning av system och instruktioner samt konvertering av databaser tillkommer med 2 000 kr.
Fortnox avgifter tillkommer enligt prislista
Bankkostnader kan tillkomma.